Diversen bij: Genealogie van familie Buijs Hoeven

Terug naar START

In dit gedeelte treft u beschrijvingen aan van zaken die op directe of indirecte wijze verbonden zijn met de Genealogie van de Familie Buijs te Hoeven. Zij geven wat meer inhoud aan de kale gegevens in het stamboomgedeelte.
Dit deel zal steeds worden bijgewerkt indien zich behartenswaardige zaken aandienen.

Klik op de blauwe (rode) naam voor toegang tot het document.

Naam Buijs Onderzoek naar de herkomst van onze naam. Spreiding over Nederland
Hoevense Bakkers Een copie van een deel uit Jaarboek 10 (1994) van de Heemkundekring De Honderd Hoeven.
Hierin worden de bakkers beschreven die gedurende de 19de en 20ste eeuw in Hoeven werkzaam waren. Ook diverse algemene zaken, in nauw verband met dit onderwerp, worden vermeld.
´Bakker Buijs´ neemt een zeer belangrijk deel in, in dit 29 pagina's omvattend document. Andere, voor familie minder belangrijke zaken, zijn ook opgenomen.
300 jaar in de St. Janstraat Het huis St. Janstraat 10. Een voorvaderlijk huis.
Het huis, waar opa zijn bakkerij had, is eeuwen in de familie geweest.
Een schets van de diverse bewoners en de bijbehorende akten.
Naar foto´s bij het huis.
Koopcontract van 1710 Een transcriptie van het koopcontract van de koop van het huis in de Dorpstraat door Marijnis Buijs van zijn vader Wouter Wouterse Buijs.
Aardig zijn de bijkomende bepalingen.
Naar kopie van koopcontract deel 1. deel 2.
Familie Buijs in de "Cuijpe". Uit Jaarboek 28 2012 van Heemkundekring De Honderd Hoeven. (Bakkers e.a.)
In dit jaarboek wordt de bewoningsgeschiedenis van het gebied rondom de oude kruiskerk beschreven. Het is het vroegst bewoonde deel van Hoeven, aangeduid met de oude naam 'de cuijpe.
Van alle panden worden zo uitvoerig mogelijk, vanaf de vroegst bekende bewoning tot heden, alle bewoners beschreven. Dus ook alle personen niet tot de familie Buijs behorend. Bijv. knechten, meiden en kostgangers.
Ook is soms een andere familie dan de eigenaar, bewoner van het pand.
Het geheel is, door de omvangrijke verzameling gegevens, niet altijd even leesbaar. Maar wel zeer compleet. Hetgeen zeker de opzet van het stuk is geweest.
Met dank aan de makers worden de beschrijvingen van enkele, voor onze familie van toepassing zijnde panden, integraal overgenomen.